תרומה לישיבה

ישיבת שומריה לצעירים
שומריה ד.נ. נגב 85336
טל. 077-7110154 פקס 077-7110153

תודה רבה תרומתכם התקבלה בהצלחה