בתרומתכם אתם שותפים לפרוייקט קליטת בני המנשה על ידי הישיבה
By donating to this cause, you are now taking part in the Bnei Menashe project

תודה רבה תרומתכם התקבלה בהצלחה