בתרומתכם אתם שותפים לכתיבת ספר התורה להנצחת תלמידי ובוגרי הישיבה

תודה רבה תרומתכם התקבלה בהצלחה